Met Groen

0 product(en) - € 0,00

Uw kruiwagen is leeg!

Opbouwlagen

Direct naar producten

Opbouwlagen

Hier vinden we beschermdoeken, drainagematerialen, filtervliezen en bodems. Voor de juiste laagopbouw van het groene dak of de groene gevel zijn deze materialen en hun toepassing van belang.

Een goede opbouw begint bij: 0. Dakbedekking | folie; 1. Beschermdoek; 2. Drainage; 3. Filterdoek; 4. voedingsbodem of substraat. Daarin of bovenop komt dan de beplanting. De filterlaag vermijdt dat deeltjes van de substraatlaag afgevoerd worden en de drainagelaag verstoppen kan. De drainagelaag zorgt voor de gelijkmatige afvoer van het overtollige water dat niet opgehouden of gebruikt wordt door de waterretentielaag.

De substraatlaag is een 'arme' voedingsbodem van korrels, geschikt voor sedum/plantjes en minder voor onkruid. Het substraat neemt een deel van het regenwater op. Hiervan wordt een belangrijk deel gebruikt voor de begroeiing. De substraatlaag zorgt voor voedingsstoffen en watervoorziening voor de begroeiing. Ook zorgt het voor zuurstof en verankering van de wortels. De opbouw van de lagen en de dikte van de substraatlaag bepaalt hoeveel er bemest en water gegeven moet worden. Een juiste dikte substraat-laag is onderhoudsarm, zo is een laag van vier centimeter optimaal bij sedummatten, maar vragen heesters 30 cm of meer. Is de substraat laag dunner dan kan enkele keren per jaar bijvoeren nodig zijn (bemesting: speciaal groendakvoer). Wanneer de beplanting wat terugloopt is bijvoeren aan te bevelen.